Strona Główna · Napisz do Nas · Dodaj do Ulubionych · Ustaw jako StartowaII Dzień Działacza Związkowego Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego - Chorzów 2004Nadszedł długo oczekiwany przez nas organizatorów: Zarząd Okręgu Śląskiego oraz Zarząd Oddziału w Chorzowie, dzień 23 października, który miał pozostawić trwały ślad w historii naszej organizacji. Jest to pierwsza impreza inaugurująca obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się wraz z dniem, w którym wybrano nasze miasto do przygotowania uroczystości. Powołaliśmy Komitet organizacyjny, do którego prac włączyli się Prezesi Ognisk oraz członkowie ZNP chorzowskiej organizacji. Do prac zaangażowaliśmy dyrektorów chorzowskich placówek oświatowych. Na miejsce uroczystości wybraliśmy Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie, w którym znajduje się nasze największe Ognisko. Szkoła ta pomimo niezbyt długiego istnienia (tylko 17 lat) może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami na polu dydaktycznym i sportowym. To jej wychowankowie zdobywają czołowe lokaty na basenach paraolimpijskich. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor mgr Joanny Salwerowicz zaadaptowaliśmy pomieszczenia szkolne na potrzeby naszej uroczystości. Parter szkoły został przeznaczony na stanowiska: z listami obecności, z gadżetami, informacją oraz pomieszczeniem na szatnię. Pierwsze piętro przeznaczyliśmy na pomieszczenia dla Gości Honorowych, salę prasową, salę dla artystów oraz przyjęcie towarzyskie z poczęstunkiem. Drugie piętro to słodki barek, wystawy prac nauczycieli twórczych naszego miasta, prezentacje placówek oświatowych Chorzowa oraz aula, w której odbyła się część oficjalna Dnia Działacza.

Już o godzinie 7:30 wszyscy członkowie, pracujący w komitecie organizacyjnym byli na swoich stanowiskach. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na pierwszych gości. Od godziny 8:30 dolny hol zaczął się powoli zapełniać. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na przyjazd Prezesa ZNP Sławomira Broniarza, który po przywitaniu jako pierwszy wpisał się do naszej księgi pamiątkowej. Do godziny 10:00 nasi goście zwiedzili przygotowane wystawy oraz zapoznali się z osiągnięciami placówek oświatowych miasta. Dużym zainteresowaniem cieszył się również słodki poczęstunek i gorące napoje. Część oficjalna rozpoczęła się od powitania gości przez Prezesa Oddziału ZNP w Chorzowie Romana Skupina oraz odśpiewania Hymnu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oficjalnego powitania gości dokonał Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jerzy Surman. Obecnością swoją zaszczycili nas: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP - Janina Jura, Wojewoda Śląski - Michał Czarski, Wicemarszałek Województwa - Sergiusz Karpiński, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego - Bohdan Kozak, Śląski Kurator Oświaty - Jerzy Grad, Z-ca Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ - Andrzej Łuczyk, Delegacja nauczycieli z Ukrainy, Dyrektorzy Delegatur Kuratorium Oświaty: Józef Szczepańczyk, Mirosław Papiernik, Jarosław Grzybowski, Krystyna Sowa, Barbara Dzierżawa; Z-ca Prezydenta miasta Chorzowa - Joachim Otte, Przewodniczący Komisji Edukacji - Piotr Fojcik, Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji - Grażyna Widera, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego - Sylwia Lukoszek, Dyrektorzy Placówek Oświatowych Chorzowa: Joanna Salwerowicz, Andrzej Kowalsiki i Krzysztof Pikula; Odznaczeni i wyróżnieni członkowie ZNP Okręgu Śląskiego, Zarząd Okręgu Śląskiego oraz Przewodniczący Sekcji, Prezesi Oddziałów Okręgu Śląskiego oraz Prezesi i członkowie Zarządu ZNP Oddziału w Chorzowie.

Po wspaniałym występie w śląskim repertuarze Chóru Zarządu Oddziału ZNP w Gliwicach przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrali: Prezes ZNP - Sławomir Broniarz, Z-ca Prezydenta Miasta Chorzowa - Joachim Otte, Wojewoda Śląski - Lechosław Jarzębski, Śląski Kurator Oświaty - Jerzy Grad oraz przedstawiciel delegacji z Ukrainy.


Bardzo ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród dla członków ZNP. Wojewoda Lechosław Jarzębski oraz Prezes ZNP Sławomir Broniarz odznaczyli Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: kolegę Tadeusza Pukowca z Gorzyc oraz Antoniego Zygadło z Raciborza; Złotym Krzyżem Zasługi koleżanki i kolegów: Stefanię Adamczyk z Rybnika, Marię Ćwiklińską z Sosnowca, Marka Fabrycznego z Mysłowic, Ewę Fiedziukiewicz z Sosnowca, Halinę Krasińską z Rybnika, Urszulę Łyczko z Rybnika, Małgorzatę Pawlik z Żywca, Ewę Słota z Rybnika, Krystynę Sowa z Gliwic, Bożenę Ucherek z Rybnika, Annę Zahemba z Rybnika, Elżbietę Żelawską z Rybnika; Srebrnym Krzyżem Zasługi Halina Mieszczanin z Sosnowca; Brązowym Krzyżem Zasługi Renata Langer z Gorzyc. Wojewoda Lechosław Jarzębski oraz Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad odznaczyli Medalem Komisji Narodowej następujące koleżanki i kolegów: Urszulę Bardzińską z Częstochowy, Irenę Bem z Gliwic, Ewę Bućko z Pszczyny, Urszulę Cycuła z Rybnika, Marię Zytę Czyż z Gorzyc, Cecylię Gincelis z Gliwic, Bogdana Guja z Jaworzna, Barbarę Władysławę Jelonek z Jaworzna, Romana Jopę z Bytomia, Barbarę Kowalską z Lelowa, Roberta Kowola z Czerwionki - Leszczyny, Marię Masoń z Myszkowa, Andrzeja Mrowca z Żywca, Annę Naryszewicz - Studnik z Rybnika, Joannę Nikołąjew z Zabrza, Urszulę Płonka z Częstochowy, Małgorzatę Popińska z Gliwic, Dorotę Przybysz z Gliwic, Irenę Radomska z Mikołowa, Jadwigę Rumas z Będzina, Różę Stryj z Zabrza, Józefa Szczepanika z Pszczyny, Bonifacego Tyfla z Częstochowy, Gabrielę Wistubę z Rybnika, Marię Wengrzyk z Rybnika. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Janina Jura oraz Prezes Okręgu Śląskiego Jerzy Surman wręczyli Złote Odznaki ZNP koleżankom i kolegom: Halinie Augustyn z Będzina, Iwonie Broda z Zawiercia, Marianowi Cupiał z Myszkowa, Jadwidze Golec z Jaworzna, Barbarze Dudzik z Tych, Romualdowi Florianowi z Chorzowa, Jadwidze Głogowskiej z Świerklańca, Zuzannie Nigot z Koniecpola, Danucie Rychlickiej z Chorzowa, Sabinie Widera z Chorzowa, Iwonie Załuckiej z Sosnowca oraz Małgorzacie Traczyk z Częstochowy. Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad wręczył Nagrody Kuratora Oświaty koleżance Alinie Michalak z Pszczyny oraz Barbarze Redkowskiej z Bielska - Białej. Bardzo wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie przez Prezesa Sławomira Broniarza i Prezesa Romana Skupina legitymacji nowoprzyjętym członkom Związku nauczycielstwa Polskiego: Annie Broda z Chorzowa, Elżbiecie Brodackiej z Bytomia, Marzenie Gawronowskiej z Chorzowa, Katarzynie Gierasimiuk z Chorzowa, Annie Lasoń Wołowiec z Chorzowa, Monice Miniorczyk z Chorzowa, Annie Pietrek z Chorzowa, Małgorzacie Szołtysek z Chorzowa i Annie Żurowskiej z Jaworzna. Prezes Okręgu Jrezy Surman oraz Prezes ZNP Sławomir Broniarz wręczyli Nagrody Prezesa Okręgu koleżankom i kolegom: Jadwidze Aleksandrze Rezler z Przyrowa, Urszuli Mikołajczyk z Miedźnej, Mariannie Wesołowskiej z Pyskowic, Barbarze Kwaśny z Knurowa, Janinie Leńczyk - Drąg z Bestwiny, Agacie Kąkol z Radziechowy, Stanisławowi Więckowskiemu z Zawiercia, Bogusławowi Janickiemu z Żor oraz Grzegorzowi Sikorze z Częstochowy. Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad oraz Prezes Okręgu Jerzy Surman wręczyli Listy Gratulacyjne nauczycielom dyplomowanym - mandatariuszom: Elżbiecie Gola z Częstochowy, Grażynie Hołyś - Warmuz z Siemianowic, Elżbiecie Kunickiej z Częstochowy, Janinie Leńczyk - Drąg z Bestwiny, Urszuli Mikołajczyk z Miedźnej oraz Ewie Niedbała z Chorzowa.

Miłym akcentem do wręczanych odznaczeń i wyróżnień były bukiety kwiatów w różnych tonacjach kolorystycznych. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożył kolega Marek Fabryczny, a w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Chorzowa list okolicznościowy odczytał Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Fojcik. Możliwość zabrania głosu mieli również Prezesi Oddziałów Okręgu Śląskiego i trzeba przyznać, że miłym słowom nie było końca.

Poszczególne części uroczystości okraszone były występami dzieci i młodzieży placówek oświatowych miasta Chorzowa. Jako pierwsze we wspaniałym tańcu zaprezentowały się dzieci z Przedszkola nr 12. Szkoły podstawowe reprezentowały zespoły z SP 29 oraz SP 32 oraz klubu "Sokolnia", które występami akrobatycznymi uzyskały aplauz gości. Szkoły średnie reprezentowała wokalistka ZSO nr 1 Magda Niedbała. Na zakończenie części oficjalnej uczniowie i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia wystąpili z koncertem w którym zaprezentowali repertuar klasyczny; "Walc" J. Brahmsa, "Donna Ramona - tango" G. Navone, "Galop" A. Versjuvens, arię Figara "Non piu andrai" z opery Wesele Figara W. A Mozarta, "Wojak" F. Chopina, "Walc", "Trojka" i "Bajki" H. Boll'a.

Na zakończenie słowa podziękowania wyraził Prezes Okręgu Jerzy Surman oraz Prezes Oddziału ZNP Chorzów Roman Skupin.

Uroczystość prowadziła wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Chorzowie Ewa Niedbała.


Po zakończeniu części oficjalnej goście zaproszeni zostali na spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem. Przednie menu oraz toast lampką szampana zapoczątkowały miłe popołudnie, spędzane na rozmowach i wymianach doświadczeń poszczególnych oddziałów. W trakcie spotkania odbywała się konferencja prasowa oraz podpisany został układ z Delegacją Ukrainy.

Niestety nadszedł czas pożegnań, goście zaczęli się rozjeżdżać. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, roku stulecia naszej organizacji III Dzień Działacza Związkowego, będzie jeszcze bardziej udany.


41-500 CHORZÓW
ul. Mielęckiego 44
Kom:
605-400-156
Tel:
32 247-77-09
Tel/Fax:
32 247-77-07
e-mail:
znp.chorzow@interia.pl